Πολιτκή Ακύρωσης
Ακυρώσεις / Αλλαγές

Οι όροι ακύρωσης και τροποποίησης των εισιτηρίων εξαρτώνται από τους όρους

που έχει θέσει ο εκάστοτε πάροχος. Η JUST FERRY δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε

ευθύνη που αφορά ακυρώσεις και αλλαγές, που διέπονται από όρους που έχουν

επιβληθεί από άλλους παρόχους. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει μία χρέωση για τη

διαδικασία αλλαγής από το γραφείο μας που αναλογεί σε πέντε (5,00) ευρώ ανά

κράτηση συν το κόστος που τυχόν προκύψει από την αλλαγή.

Αλλαγές ή Ακυρώσεις εισιτηρίων πραγματοποιούνται από το τμήμα αλλαγών –

ακυρώσεων από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 – 17.00 και Σάβαττο 09.00 – 15.00

και ώρες και το αργότερο έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την αναχώρηση.


Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης ενός εισιτηρίου, είστε υποχρεωμένοι να

ενημερώσετε εγγράφως την JUST FERRY, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στην

οποιαδήποτε αλλαγή. Διαφορετικά, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εσάς και είστε

υποχρεωμένοι να διαβάσετε τους κανονισμούς των ναύλων των Ακτοπλοϊκών

Εταιρειών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε κίνηση.

Η JUST FERRY σε περιπτώσεις αλλαγών και ακυρώσεων δεν επιστρέφει τα έξοδα

διαχείρισης κράτησης. Όσον αφορά την ακύρωση εισιτηρίων, προχωρά σε αυτήν

σύμφωνα με τον χρόνο που επιβεβαιώνεται και σύμφωνα με τους όρους και τις

διατάξεις που ισχύουν για όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία. Σε κάθε περίπτωση θα

υπάρχει μία χρέωση για τη διαδικασία ακύρωσης από το γραφείο μας, η οποία

αναλογεί σε πέντε (5,00) ευρώ ανά κράτηση συν τα ακυρωτικά της ακτοπλοϊκής

εταιρείας (εάν και εφόσον υπάρχουν).

Aκυρωτική πολιτική των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Έως 14 ημέρες προ του απόπλου: 100% επιστροφή του ναύλου ή αλλαγή σε νέα

ανοιχτή ημερομηνία

Έως 7 ημέρες προ του απόπλου: 75% επιστροφή του ναύλου ή αλλαγή σε νέα 

ανοιχτή ημερομηνία

Έως 24 ώρες προ του απόπλου: 50% επιστροφή του ναύλου ή αλλαγή σε νέα

ανοιχτή ημερομηνία

Γίνεται ειδική μνεία ότι, τα εισιτήρια ειδικής προσφοράς ΔΕΝ ακυρώνονται,

ΔΕΝ μετατρέπονται 

σε ανοικτής ημερομηνίας και ΔΕΝ είναι δυνατή η αλλαγή τη ημερομηνίας ταξιδίου. 

Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρόνο λιγότερο των 12 ωρών προ του απόπλου

ΔΕΝ επιστρέφεται ο ναύλος

Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε

ανοικτής ημερομηνίας και η αλλαγή ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

Εισιτήρια Ανοικτής ημερομηνίας: Πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός ενός έτους από

την ημερομηνία έκδοσης Ακυρώνονται με επιστροφή 50%.

Εισιτήρια επιβατών και οχημάτων που αγοράστηκαν μέσω της ιστοσελίδας της

justferry.gr ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, μπορούν να ακυρωθούν σύμφωνα με

τους όρους ακυρώσεων, με τους εξής τρόπους:


1. Για τα εισιτήρια που ΔΕΝ έχουν παραληφθεί, μπορείτε να ζητήσετε την ακύρωση

στο εξής e-mail: cc@justferry.gr, αναφέροντας όλα τα στοιχεία της κράτηση σας,

καθώς και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, e-mail). Έπειτα, το

χρηματικό ποσό που δικαιούστε θα μεταφερθεί από το JUST FERRY στην κάρτα

σας, που χρησιμοποίησατε κατά της διάρκεια της συναλλαγής, εντός 10-15

εργάσιμων ημερών.


2. Για τα εισιτήρια που έχουν παραληφθεί, θα πρέπει να τα προσκομίσετε στα

γραφεία της JUST FERRY (τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στη σελίδα επικοινωνίας

της justferry.gr). Κατόπιν αυτού, το χρηματικό ποσό που δικαιούστε θα μεταφερθεί

από το JUST FERRY στην κάρτα σας, που χρησιμοποίησε κατά της διάρκεια της

συναλλαγής, εντός 10-15 εργάσιμων ημερών.