Τρόποι Πληρωμής

Στην περίπτωση κράτησης ακτοπλοϊκού εισιτηρίου μέσω της JUST FERRY, η πληρωμή

γίνεται αποκλειστικά με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες Mastercard, VISA.

Η JUST FERRY έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά έγγραφα που να βεβαιώνουν

τα στοιχεία του χρήστη, είτε πρόκειται για αντίγραφο της πιστωτικής του κάρτας,

είτε για αντίγραφο της κατάθεσής του.


Τι πρέπει να ξέρω για το 3D Secure;

Το 3D Secure είναι μία διαδικασία επαλήθευσης της συναλλαγής μεταξύ της

εκάστοτε Τράπεζας και του κατόχου της κάρτας. Ανάλογα με τον τύπο της κάρτας,

μπορεί να αποκαλείται «MasterCard Secure Code».

Το πρωτόκολλο αυτό απαιτεί από τον κάτοχο της κάρτας να πραγματοποιήσει την

ταυτοποίηση της συναλλαγής με τον εκδότη της κάρτας (π.χ. να λάβει κωδικό μίας

χρήσης με SMS στο κινητό του τηλέφωνο).

Η διαδικασία 3D Secure τίθεται σε εφαρμογή κάθε φορά που πραγματοποιείται μία

online συναλλαγή στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της οδηγίας

PSD2.


Υπηρεσίες Πληρωμών PSD2

Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (PSD2) για τις Υπηρεσίες Πληρωμών αλλάζει

τον τρόπο που πραγματοποιείτε τις αγορές σας με κάρτα.

Η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2, οδηγία 2015/2366/EΕ), η οποία

ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Νόμο 4537/2018, έχει σκοπό, μεταξύ άλλων,

να καταστήσει τις πληρωμές εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)* πιο

ασφαλείς και εύκολες. Με την οδηγία αυτή, από τις 14 Σεπτεμβρίου 2019,

εκσυγχρονίζονται οι ανέπαφες (contactless) συναλλαγές, χωρίς την χρήση PIN, με

φυσική παρουσία κάρτας και οι συναλλαγές στο διαδίκτυο (e-commerce).

*Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) : κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία.