Ventouris Ferries

#ventourisferries

Ventouris Ferries

#ventourisferries

Λίγα λόγια για τη Ventouris Ferries

Η Ventouris Ferries ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά και δραστηριοποιείται στο διεθνές εμπόριο με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Από το 1984, η εταιρεία έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην ακτοπλοΐα. όχι μόνο στις ακτοπλοϊκές γραμμές εσωτερικού αλλά και στο εξωτερικό, αγοράζοντας ferry-boats που ξεκίνησαν να λειτουργούν μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Αλβανίας.

Η μέχρι τώρα επιτυχία της εταιρείας βασίζεται σε δύο παράγοντες:

Ο πρώτος είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Το προσωπικό της εταιρείας μας είναι αναμφισβήτητα υψηλού επιπέδου, άρτια εκπαιδευμένο και με μακρόχρονη εμπειρία. Η διοίκηση της εταιρείας ενδιαφέρεται πραγματικά για όλους τους εργοδότες και το προσωπικό—οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μαζί μας για δέκα ή περισσότερα χρόνια

Ο δεύτερος είναι η συνεχής ενθάρρυνση από τη διοίκηση ώστε τα διάφορα τμήματα να ενεργούν σε ένα περιβάλλον σχεδόν απόλυτης ελευθερίας δράσης και ευθύνης.